Роман Яців “ПОХВАЛА ТИШІ”

17.06.2016 - 20.07.2016

 

Роман Яців “ПОХВАЛА ТИШІ”

Сучасне мистецтво існує поза межами канонів, стилістичних, образних, виконавських. Натомість художник має справжній привілей творити і презентувати своє мистецтво на засадах вільного вибору й унікальності авторського бачення. Множинність поглядів, множинність образних інтерпретацій, множинність естетичних дискурсів актуалізує і демократизує мистецький процес сучасної України. Роман Яців – художник небуденний навіть у такому широкому й різноманітному мистецькому контексті, він творить емоційно тонко, абстрактний ліризм його композицій трансформується в уяві глядача в експресивні і настроєві образи, що провокують на чуттєві й естетичні рефлексії.
Роман Яців має виразну і впізнавану авторську манеру, яка вирізняється легкістю й динамічністю водночас. Його образи сконструйовані на гармонійному поєднанні форм, кольорів й інтимної емоційної рефлексії, що є, напевне, головним інструментом у творенні особливої естетичної і психологічної атмосферності. Поряд з емпатично мотивованим пошуком Роман Яців сміливо й плідно експериментує з техніками і матеріалами. Його композиції, виконані на папері тушшю і акрилом, виходять поза межі графічних технік. Насправді вони глибинно живописні. Графічна скрупульозність і прецизійність поступається місцем сміливим і вільним композиційним ходам, а багатство і яскравість кольору наповнюють мистецтво Романа Яціва особливими естетичними смислами. У формальних і колористичних рішеннях відчувається широта й енергія в осмисленні світу, що оточує митця і творить його предметне й емоційне середовище. Здавалось би, прості речі і мотиви художникові вдається трансформувати в значущі і цілісні образи, наділені особливою аурою, занурення у яку дає світле лірично-меланхолійне почуття. Інтонаційний малюнок творчості Романа Яціва експресивний і ліричний, медитативний і емоційно-настроєвий водночас. Абстрактні за стилістичним рішенням, місткі й естетично мотивовані образи у творах Романа Яціва близькі до поезії, поезії, у якій м’якість сприйняття і щирість, безпосередність реакцій на красу оточення, видиму насамперед художнику, передаються глядачеві з безкорисливою щедрістю. Гнучкість ліній, колірна гармонія, вміла робота з фактурами й візуальними ефектами, рівновага та спокій властиві роботам нової великої серії, іменованої «Похвала тиші». Емоційний лад, тонко і водночас впевнено вибудуваний автором, тяжіє до атмосферної філософічності, не обтяженої, проте, штучно нагромадженими формальними конструктами. Романові Яціву завжди вдається зберігати баланс між естетикою емоції й емоційністю естетики. Його мистецтво представляє почуттєво зрілий і разом з тим настроєво та лірично свіжий погляд на світ, у якому краса і гармонія є найвищою цінністю.

Богдана ГРИНДА,
кандидат мистецтвознавства