Творче об’єднання “Мамай”. Графіка та скульптура

29.01.2016 - 22.03.2016

Творче об’єднання “Мамай”. Графіка та скульптура

Графіка та скульптура

29.01.2016 – 22.03.2016

З початку 1980-х років одеське нонконформістське середовище переформатовується, а в межах нових конфігурацій виробляється і відповідна ідеологія творчої і виставкової діяльності.
З другої половини 1980-х років виразнішає національне самоусвідомлення митців, що супроводжувалося апелюванням до українських духовно-культурних джерел як одного з пріоритетів у пошуках художньої форми. Такі творчі націлення були закріплені програмно в діяльності виниклих груп „Човен” і „Мамай”, які значною мірою успадкували базові установки неофіційного мистецтва Одеси 1960-1970-х років, в тому числі з його найрадикальнішими (за формально-образною проблематикою) проявами.
Разом з тим, синхронізуючи свої зусилля з ідейно-політичними процесами в Україні після відновлення державності, одеські художники цього кола в жодній мірі не втратили почуття відповідальності за фундаментальні ідеали свободи творчості.
Сила й величавість „одеського мистецького феномена” розкривається через структурованість художньо-образної мови, яка є наслідком великих зусиль кожного художника зокрема у відстоюванні права зберігати свою емоційну і світоглядну суверенність, бути відкритими до всього світу, шукаючи, при цьому, певний еквівалент власного „я” щодо невидимих (метафізичних) процесів буття. Концепти сонця, інших архетипів, якими означуються поетичні і філософічні смисли, продовжують інтегруватися в розмаїті структури образності, розширюючи діапазон ідей сучасного мистецтва.

Роман Яців (Львів).
Кандидат мистецтвознавства.

Короткі хронологічні відомості про творче об’єднання “Мамай”:

В кінці 1980-х років група виступила в українському арт-просторі під назвою “Шлях”.
У 1990 році, вперше, на той час в Україні, групою була проведена серія пересувних виставок модерного мистецтва під назвою: “Українські мистці з Одеси”. Ці виставки відбулись у Львові, Чернівцях, Хмельницькому і Тернополі.
У 1992 році художники групи стали засновниками галереї українського мистецтва “Човен”.
У 1998 році Валерій Басанець, Ігор Божко, Віктор Маринюк, Сергій Савченко, Василь Сад, Микола Степанов, Олександр Стовбур, Володимир Стрельников, Володимир Цюпко виокремилися у створене ними творче об’єднання “Мамай”.
Витоки спільноти саме цих художників слід зазначити від 1970-х років, що власне і означило в подальшому характер формату творчого об’єднання «Мамай».
Члени об’єднання були в числі засновників у 1988 році одеської сучасної “Просвіти” “Південна громада” та одеського “Народного Руху”.
1989 року, активно прилучилися до процесу відродження в Одесі музею української культури “Степова Україна”.
Об’єднання “Мамай”, від самого початку, демонструє вельми стійку активність творчих презентацій своїми виставками, різного формату та географії.

До нинішнього часу члени творчого об’єднання “Мамай” послідовно та переконливо виступають з позицій актуальності процесу національного державотворення, демонструючи зосереджену та успішну діяльність в питаннях розвитку сучасної української культури.